Bemesting

Een gazon heeft een paar keer per jaar bemesting nodig.

Gebruik de soort bemesting die past bij jouw tuin. Waaraan heeft de bodem gebrek? Op de verpakking van de kunstmest staat onder 'samenstelling' hoeveel procent stikstof (eerste cijfer), fosfaat (tweede cijfer) en kalium (derde cijfer) erin zit. Een eventueel vierde cijfer geeft de hoeveelheid magnesium weer. Voor de toepassing van een goede bemesting  zou je een grondonderzoek kunnen laten doen. Dan kun je gericht bemesten.

Koemest is de meest gebruikte dierlijke tuinmest. De gedroogde koemestkorrels is vrij van onkruiden, ziektekiemen en insecten.

Natuurlijk is het ook heel goed om uw eigen compost door de grond te werken. Compost kun je het beste door de bovenste grondlaag mengen. Dit stimuleert het bodemleven, waardoor de grond losser wordt en plantenwortels de voedingsstoffen beter kunnen opnemen.